Gebruiksaanwijzing en Onderhoud Vouwbrommer Di-Blasi R7-E

Index:                                                                                                                                  Druk deze pagina af klik hier.  

 1. Specificaties
 2. Uitvouwen brommer
 3. Opvouwen brommer
 4. Bediening instructie
 5. Controle en afstelling
 6. Demontage instructie
 7. Onderhoud
 8. Problemen oplossen

 

BELANGRIJK  

Voer alle in deze handleiding beschreven veiligheidscontroles uit voordat u met uw Di Blasi

Brommer gaat rijden.

De Di Blasi brommer mag niet worden gebruikt voor terreinrijden, wedstrijden, off-road rijden, vervoer van zware lasten,
berijden van slechte wegen, berijden van grindpaden, berijden van gras, berijden van onverharde wegen,
vervoeren van een mede passagier, belasting boven 100 kg. De brommer is bedoeld voor normaal verkeer.

Wijzigingen of aanpassingen in de constructie, extra accessoires, zijn niet toegestaan om verkeerd weggedrag te
voorkomen. Bij wijzigingen of aanpassingen in de constructie vervalt de garantie.

Wijzigingen, aanpassingen of opvoeren van het motorblok of transmissie met welk doel dan ook is niet toegestaan.
Bij wijzigingen, aanpassingen of opvoeren van het motorblok of transmissie vervalt de garantie.

Hoewel u er snel aan zult wennen is vanwege het kleine formaat wielen en de korte wielbasis de besturing van
de Di Blasi brommer anders dan normale bromfietsen.

Draag altijd een helm en goede beschermende kleding met goedkeuringsmerk om u zelf te beschermen.

Rijd voorzichtig en anticipeer in het verkeer.

Rijd niet over het strand of door zand. Fijn zand is een slecht voor alle voertuigen met motor en kan in de motor
of het aandrijfsysteem dringen en ernstige schade veroorzaken waar geen garantie voor wordt gegeven.

Vul de tank nooit overvol. Onder invloed van warmte kan de brandstof zich uitzetten, met als gevolg schade,
brand en ontploffingsgevaar. Vul de tank niet verder af als 2 cm onder het maximum.

Voor transport en opslag in vibrerende omgevingen (zoals bijvoorbeeld vliegtuigen en auto’s) wordt er
zeer streng aanbevolen de brommer rechtop te vervoeren. De klep in de benzinedop voorkomt benzinelekkage
en is uitgerust met een gevoelige veer. Tijdens vibratie kan de veer toch benzine doorlaten, vandaar dit advies.
Wilt u toch de brommer op de zijkant vervoeren dan kunt u de tank en de carburateur leeg laten lopen om dit
probleem te voorkomen. Houd u ook rekening met het feit dat sommige transportmaatschappijen als
voorwaarde hebben dat de tank leeg moet zijn voor transport mag plaatsvinden.

Voor verscheping of verzending per post moet de tank altijd leeg zijn.

Voor transport met een vliegtuig moet de tank altijd leeg zijn, tevens moet de bandenspanning verlaagd
worden om dat op grote hoogte deze anders zouden kunnen ontploffen.
 

OPMERKING

Bewaar de kartonnen doos. Deze is geschikt om de brommer te laten vervoeren.

De tekeningen in de gebruiksaanwijzing zijn bedoeld om eenvoudig de plaats aan te wijzen die bedoeld
wordt in de tekst, zij zijn nauwkeurig samengesteld maar kunnen afwijken van de werkelijkheid.


VERKEERSREGELS  

 • Houd u aan de verkeersregels en volg de verkeerssignalen op.
 • Verleen zonodig voorrang aan voetgangers.
 • Laat u nooit verslepen door andere voertuigen.
 • Sleep nooit andere voertuigen.
 • Rijd altijd in een rechte lijn zonder te slingeren.
 • De brommer is geschikt voor één persoon, niet meer.
 • Houd rechts en houd u aan de verkeersregels.
 • Gebruik handsignalen of de richtingaanwijzers.
 • Houd u aan de maximumsnelheid.
 • Wees te allen tijde op uw hoede voor andere weggebruikers.
 • Controleer de juiste werking van de verlichting remmen e.d.
 • Draag een goedgekeurde helm.
 1. Specificaties:

Afmeting opgevouwen:  80,5 x 33,5 x 63 centimeter
A
fmeting uitgevouwen:  126 x93,5 x 57,5 centimeter
Leeggewicht: 29,8 kg
Velgmaat: voor en achter 5 inch Bandenmaat: voor en achter 4.00 x 5”
Rem diameter: voor en achter 70 mm
Elektrische installatie: 12 volt – 65 Watt
Tank capaciteit: 3 liter
Verbruik: 1 liter op 35 km
Maximumsnelheid: 45 km per uur
Aantal personen: 1 persoon
Motor: Di-Blasi M1
Takt: 1 cylinder 2-takt
Boring: 39 mm
Slag: 41,8 mm
Cilinder inhoud: 49,9 cc
Compressie: 8,65 : 1
Maximum KW: 0,86 KW bij 4000 toeren
Maximum NM: 2,42 NM bij 2000 toeren

Bougie type: NGK BR6HS of Champion QL7J5 of Bosch WR7A

Carburateur:Dell’orto sha 14-12
Hoofdsproeier: 53
Choke: 12 mm
Benzine: mengsmering > normale benzine met 2% 2-takt olie
Primaire aandrijving: V-belt variateur min: 1:1,577 max: 1:3,736
Secundaire aandrijving: Tandriem 22/102 = 1:4,636
Starter: kickstarter

 1. Uitvouwen brommer R7-E
  • Als de brommer gevouwen is staat hij te rusten op het frame en het achterwiel. Zie fig.1
  • Tijdens het in en uitvouwen van de brommer moet het voorwiel altijd in de uiterste positie naar rechts wijzen.
   Dit om te voorkomen dat er beschadigingen ontstaan.
   Tevens kan bij een hete motor het voorspatbord bij niet goed in- of uitvouwen tegen de uitlaat inbranden.
  • Draai het stuur omhoog (fig.2) en druk het door de vergrendelingshaak heen
   totdat de vergrendelingshaak om het stuur goed vastzit. Bij de vergrendelingshaak is een extra beveiliging gemonteerd,
   als het stuur niet goed vastzit gaat de claxon werken bij een draaiende motor.
   Als u de claxon hoort controleer dan of het stuur goed vergrendeld is.
  • Hou nog steeds het wiel in de meest rechtse richting.
  • Hou het stuur vast, til het zadel iets omhoog (fig.3) en gelijk daarna naar achteren (fig.4)
    totdat de veiligheidshaak links onder het zadel automatisch in de vergrendelingspositie valt.
  • Zet de brommer op de standaard.
  • Draai de achteruitkijkspiegel in de voor u juiste positie.
  • Vouw de pedalen uit.
 Fig: 1 Fig: 2 Fig: 3 Fig: 4

Zit of leun niet op de brommer als hij op de standaard staat, deze is ontworpen om allen het gewicht van de brommer te dragen.

 1. Invouwen van de brommer R7-E

 

  • Draai de benzine kraan dicht in de positie OFF. (A-fig.9)
  • Als u de brommer op de zijkant wilt vervoeren of leggen moet u nu eerst de motor starten totdat de benzine
    opgebrand is. De tank sluit zichzelf af, maar dit moet wel door uzelf worden gecontroleerd.
  • Het vervoer op de zijkant moet aan de linkerzijde geschieden om beschadigingen te voorkomen aan de koplamp,
   schakelaars, stuur, richtingaanwijzers. Zorg ervoor dat u dat doet met koude motor. Rechtopstaand vervoer wordt
   aanbevolen.
  • Vouw de spiegelstang naar binnen.
  • Haal de brommer van de standaard af.
  • Draai het stuur zover mogelijk naar rechts (fig.6) en houdt hem in deze positie gedurende de gehele in of uitvouw
   procedure. Dit om te voorkomen dat er beschadigingen ontstaan. Tevens kan bij een hete motor het voorspatbord
   bij niet goed in- of uitvouwen tegen de hete uitlaat inbranden.
  • Ontgrendel de veiligheidshaak links onder het zadel (fig.6a) en druk tegelijkertijd het zadel iets naar voren (fig.7)
    en daarna gelijk naar beneden. Help deze beweging mee door het stuur iets naar achteren te trekken.
  • Ontgrendel de veiligheidshaak van het stuur en draai het stuur naar rechts beneden weg totdat het de rechterzijde v
   an de brommer raakt.
  • De brommer rust nu op het frame en het achterwiel. (fig.8)

    

Fig: 5 Fig: 6 Fig: 7 Fig: 8

 1. Bediening instructie

 

4.1 Inrijden

o        De eerste 160 kilometer gebruikt u normale benzine met 4% 2-takt olie, met  een  
maximum gasstand van ¾. Na deze 160 kilometer controleert u of alle bouten en moeren
 goed vastzitten. De cylinderkop-moeren moeten worden nagetrokken met een maximum van 10-Nm.

4.2 Brandstof

o        Na de eerste 160 kilometer gaat u over op normale benzine met 2% 2-takt olie.

o        WAARSCHUWING: een verkeerde mengverhouding van de benzine kan ernstige
beschadigingen veroorzaken waardoor uw garantie  onmiddellijk vervalt. Draai ook de
 tankdop niet enorm vast, dit om beschadiging te voorkomen.

 

4.3 Bandenspanning

o        Voorband 1,2 Atm (18psi)  Achterband 1,8 Atm (26psi)

 

4.4 Rijden

o        Plaats de brommer op de standaard en zorg ervoor dat het achterwiel van de grond is.

o        Zet de benzinekraan op ON of op RES (reserve) (fig.9).

o        Als de motor koud is duw dan de chokehevel naar beneden (A-fig.10).

o        Draai het gas iets open (B-fig12) en start de motor met een ferme trap       
   

o        op de kickstarter naar beneden met uw voet. Een slappe trap zal niet   genoeg energie leveren
 voor de bougie en de motor zal dan ook niet starten.   Licht uit tijdens de start procedure wordt aanbevolen.

o        Een paar seconden nadat de motor is gestart, kunt u de choke uit zetten door de gashandel
 helemaal open te draaien en gelijk weer terug. De choke zal dan automatisch uit gaan.
Doorrijden met choke aan zal tot gevolg hebben dat de bougie smerig wordt waardoor de motor
slecht gaat functioneren. Zorg ervoor dat de brommer op zijn standaard staat en gebruik de voorrem
als u het gas helemaal opendraait.

o        Haal de brommer van de standaard en ga op het zadel zitten.

o        Als u de choke niet gebruikt, knijp dan de achterrem in en haal de brommer van zijn standaard.
 Ga op het zadel zitten en start de motor met een ferme trap op de kickstarter.

Eenmaal gestart kunt u gaan rijden door iets gas te geven met de gashandel (B-fig.12).
Om snelheid te verminderen draait u de gashandel terug en gebruikt u eventueel de remmen.

o        De brommer is uitgerust met twee remmen. De voorwielrem wordt bediend met de handel
aan de rechterkant van het stuur (C-fig.12). De achterwielrem wordt bediend met de handel
aan de linkerkant van het stuur (D-fig.12). Onder normale stopcondities gebruikt u alleen de achterrem.
Gebruik de voorrem alleen in zware condities en dan altijd in samenwerking met de achterrem.
In ieder geval voorzichtig en beheerst. Plotseling en hard gebruik van de voorrem kan zeer gevaarlijk zijn.

o        De motor zal bij een gesloten gashandel stationair blijven draaien.

o        U kunt de motor uitzetten door op de rode knop te drukken (S) aan de linkerzijde van het stuur
(fig.12 EU)
draai daarbij de gashandel dicht.

   

4.5 Verlichting

o        De verlichtingsschakelaar zit op de linkerkant van het stuur (L-fig.12 EU)

o        De verlichting heeft 3 standen, uit, dimlicht, grootlicht.  

4.6 Claxon

o        De blauwe drukknop (E) op het stuur aan de linkerzijde bedient de claxon (fig.12 EU)

4.7 Richting aanwijzers

o        De schakelaar (T) op de rechterzijde van het stuur bedient de richting aanwijzers (fig.12 EU)

 1. Controle en Afstelling .

5.1 Stuurvergrendeling Veiligheidshaak

o        De veiligheidshaak wordt beveiligd door 2 veren (A-fig.14).
 Voor het rijden moet u controleren of beide veren goed werken.

o        De juiste positie van de haak ziet u in figuur 14.
Als de haak niet goed staat zoals afgebeeld in figuur 13 en 15 moet u deze afstellen op de volgende wijze:

o        Draai schroef B een klein beetje los. (fig.14)

o        Draai de excentrische ring C tegen de klok in totdat de haak goed staat zoals in   figuur 14. (fig.14)

o        Draai vervolgens schroef B weer vast. (fig.14)

  5.2 Stuurscharnier

  o        Indien het stuurscharnier los aanvoelt, draai dan de borgmoer (A-fig.16) vaster  totdat de speling verholpen is.

o        U dient deze speling regelmatig te controleren.

 

5.3 Remmen

o        De remmen kunnen afgesteld worden bij de remhandels (F-fig.12) en bij de remtrommels (A-fig.17).
Na ieder afstelling moet u de bouten en moeren weer goed vastzetten.
Zonder de remmen te gebruiken moeten de wielen vrij kunnen draaien.

o        Controleer regelmatig de dikte van de remvoering. Dit kan door het controlegaatje in de remtrommel (B-fig.17).

5.4 Gaskabel

o        Speling in de gaskabel kunt u verhelpen met de stelschroef B-figuur 10 of met de stelschroef G-figuur 12.

5.5 Stationair toerental

o        Stationair toerental kunt u verhogen door schroef C-figuur 10 met de klok mee in te draaien.
Tegen de klok in uitdraaien verlaagt het stationair toerental.

5.6 Koplamp afstelling

o        De koplamp kunt u afstellen door de twee schroeven los te draaien,
de lamp in de juiste positie stellen en weer vast te draaien.

5.7 Bougie

o        De elektroden afstand van de bougie moet 0,7 mm zijn.
Maak een smerige bougie schoon met een reinigingsborsteltje.

o        De bougie mag niet vaster ingedraaid worden dan 28 Nm.

o        De bougiesleutel is geplaatst onder de motorkap.

5.8 Ontstekingsmechanisme

o        De ontsteking gebeurd middels een elektro-magnetisch vliegwiel.

o        Deze ontsteking moet afgesteld zijn op 22°- 24° corresponderend met
2,30 – 2,45 mm voor het dode punt van de zuiger.

5.9 Bouten en moeren

o        Alle bouten en moeren zijn zelfborgend.

o        Houd u er rekening mee dat deze bouten en moeren toch regelmatig moeten
worden nagekeken of zij goed vastzitten en functioneren.

o        5.10 Bedradingsschema

o        Zie het elektrische schema.

o        Voor de europese brommer figuur 22 EU.

5.11 Elektronische kilometerteller

o        Na het verwisselen van de batterij moet de elektronische kilometerteller
opnieuw ingesteld worden. Lees hiervoor aandachtig het bijgeleverde instuctieboekje.

o        Stel de WS in op 101 voor kilometers of 63 voor mijlen.

6.       Demontage instructie

6.1 Achterwiel demonteren (fig.18)

  • Draai de moeren A en C los en de schroef B en verwijder de aandrijvings beschermingskap van het frame.
  • Druk de reductie-arm D naar voren en verwijder voorzichtig de primaire aandrijfriem E van de poelie F.
  • Verwijder de primaire aandrijfriem E van de variomaat G.
  • Draai de moeren van de as links en rechts los H terwijl u het wiel in de achtervork vasthoud.
  • Verwijder het wiel uit de achtervork.
  • Draai aan de rechterzijde van het wiel de moer los van het remsysteem en verwijder de remtrommel.
  • Montage geschied in omgekeerde volgorde.
  • Bij het vastzetten van de rechter moer H zet u de remhevel zo, dat de remtrommel in het midden is gecentreerd.

6.2 Achterband

  • Volg de stappen zoals omschreven in 6.1.
  • Draai de 4 moeren aan de rechterzijde van het wiel los.
  • 6.3 Reductie-arm
  • Volg de stappen zoals omschreven in 6.1.
  • Draai de moer L los.
  • LET OP: Deze moer gaat met de klok mee los, en tegen de klok in vast omdat de bout een linkse schroefdraad heeft.
  • Draai de moer N los die aan de as van het wiel zit.
  • Verwijder de reductie-arm D van de as van het achterwiel.

6.4 V-riem E, Tand-riem M, V-riemwiel F,(fig.19)

  • Volg de stappen zoals omschreven in 6.1.
  • Draai de moer L los en verwijder deze.
  • Verwijder de V-riemwiel F van de arm D.
  • Verwijder de tand-riem M.
  • Verwijder de V-riem E.

6.5 Koppeling (fig.18)

 

  • Draai de moeren A en C los en de schroef B en verwijder de aandrijvingsbeschermingskap van het frame.
  • Draai de moer P los.
  • LET OP: Bij het monteren van moer P moet u gebruik maken van een druppel Loctite Medium.
  • Draai de moer P vast met een pneumatische schroevendraaier of door middel van een moersleutel
   terwijl u het vliegwiel blokkeert.
  • Blokkeren van het vliegwiel gaat het beste met een oliefilter sleutel.

6.6 Voorwiel (fig.20)

 

  • Draai de linker en rechter moer R los en verwijder het voorwiel uit de voorvork.
  • Demonteer aan de rechterzijde van het wiel de moer van het remsysteem.
  • Bij montage van het wiel zorgt u ervoor dat het geheel goed is gecentreerd.
  • Zorg ervoor dat u niet aan de vorkpoten draait S.

7.       Onderhoud

7.1 Iedere 1000 kilometer

  • Reinig het luchtfilter en de carburateur.
  • Reinig de variateur en maak de aandrijfriemen de koppeling en V-riemwielen schoon en vervrij.
  • Verwijder hiervoor de aandrijvingsbeschermingskap.

7.2 Jaarlijkse controle

  • Smeer de kabel van het remsysteem en de gashandel met een paar druppels olie.
  • Reinig de kickstart tandwielen en smeer deze in met vet.
  • Vervang de benzineslang. Na een jaar kan de slang ingedroogd zijn en haarscheurtjes vertonen
    waardoor er benzine ontsnapt die op de hete motor terecht kan komen, met brand als gevolg.

7.3 Winterstalling

  • Voor winterstalling wordt aanbevolen een paar druppels olie te smeren (p/n2330) op het
   koppelingssysteem dit om vastroesten en corrosie te voorkomen.
  • Verwijder hiervoor de aandrijvingsbeschermingskap.

 7.4 Onderdelen catalogus

Bedradingsschema

  • A oranje   B wit   C blauw   G geel   H grijs   M bruin   N zwart   P roze
  • R rood   V groen   X geel-groen   Y geel-rood   Z paars
 
  • 1   remlicht schakelaar                  11  bobine
  • 2   richtingaanwijzer schakelaar     12  clignoteur       
  • 3   verlichting schakelaar              13  magneetwiel
  • 4   claxon                                    14  richtingaanwijzer links achter
  • 5   motor stop schakelaar             15  richtingaanwijzer rechts achter
  • 6   claxon schakelaar                   16  achterlicht
  • 7   koplamp verlichting                  17  remlicht
  • 8   richtingaanwijzer links voor       18  veiligheids schakelaar
  • 9   richtingaanwijzer rechts voor     19  snelheidsmeter
  • 10  spanningsregelaar                   20 snelheidsmeter sensor

 

 

 

8.       Problemen oplossen

 

8.1 Motor wil niet starten

 

  • Controleer of de benzine de carburateur kan bereiken.
  • Benzine is op, zet de benzinekraan op reserve.
  • De benzinekraan staat op OFF.
  • De benzineslang zit verstopt, of er zit lucht in.
  • De carburateur of het luchtfilter is vervuild, of er zit water in de vlotterkamer.
   Demonteer de vlotterkamer en reinig de kamer en de sproeiers.
  • Controleer de ontsteking.
  • Zorg ervoor dat de bougie goed vastzit en dat de bougiedop goed is aangesloten.
  • Controleer de bougie door hem te demonteren, de bougiedop aan te sluiten, de buitenzijde van
   de bougie tegen de cilinderkop te houden en de kickstarter te bewegen.
   Er moet nu een vonk zichtbaar zijn tussen de elektrodes van de bougie.
  • Controleer of de bougie schoon is. Reinigen met schoonmaakborsteltje.
  • Controleer de elektrodenafstand. (0.7mm)
  • Als de bougie wel goed is maar toch niet vonkt is het mogelijk dat de bobine defect is.
   Deze bevindt zich in het vliegwiel. Bij defect moet deze worden vervangen.

8.2 De motor draait niet normaal

  • Controleer de punten omschreven bij 8.1.
  • Controleer de cilinder, zuiger, uitlaatpoort en de uitlaat op koolafzetting.
  • Controleer of de bougie en de cilinderkop op juiste montage.

8.3 Vervuiling van de bougie elektrodes

  • De benzine kan te arm zijn.
  • De mengverhouding kan verkeerd zijn, gebruik normale benzine. (zie 4)

8.4 Versnellingsproblemen

  • Versnellen gaat met horten en stoten. Vervang de V-riem.
  • Hoge toeren maar geen versnelling van de brommer. De variateur is smerig en moet worden gereinigd.
   Of de V-riem is versleten.

8.5 Ongebruikelijk rijgedrag

  • Controleer de afstelling van de veiligheidshaak. (zie 5.1)
  • Controleer het scharnierpunt van het stuur. (zie 5.2)
  • Controleer de bandenspanning. (zie 4.3)

8.6 Kickstarter

  • De kickstarter komt niet terug waardoor een ratelend geluid hoorbaar is bij een draaiende motor.
   De tandwielen van de kickstarter zijn droog en moeten worden ingevet met behulp van een lang voorwerp.
   Bijv. een schroevendraaier. (zie 7.2)

 

 

 

 
HOLLAND-BIKES
Groene Wuiver 3
1718LM  Hoogwoud

Nederland 
 
[KLIK HIER VOOR DE ROUTE] 
[de route als PDF bestand]


RABOBANK:
IBAN:
BIC:


1614.70.106       Hoorn
NL07rabo 0161 4701 06
RABONL2U
  Tel:
Fax:
Mail:
Site:
+31(0)226 354535 
+31(0)226 359 614 
mail@holland-bikes.nl
www.holland-bikes.nl

ING bank:
IBAN:
BIC:

4542854    
NL79 INGB 0004 5428 54
INGBNL2A

 

Bezoek aan ons kan uitsluitend na afspraak per mail of telefoon.

BTW:
K.v.K. Hoorn:

NL818444423B01
37135685

  

Leveringsvoorwaarden van Holland-bikes         mail@holland-bikes.nl

Prijzen zijn in euro's (€) af magazijn/showroom en inclusief de Nederlandse btw Prijswijzigingen, zet of drukfouten voorbehouden.

Garantie 24 maanden, uitgezonderd de slijtagegevoelige onderdelen.
Uitsluitend kontante betaling. Alle aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bestellingen uitsluitend schriftelijk, per fax of e-mail  
Niets van deze site mag gebruikt of gekopieerd worden zonder onze schriftelijke toestemming. © en ® Holland-bikes